مشاوره ازدواج

گام های آشنایی:(آماده سازی ذهنی برای ازدواج)

سلام
همیشه ازدواج با خودش شور ونشاط و البته هیجان و اضطراب داره

معمولا نگرانی ها نسبت به فردا، و شوق و هیجانهای ناشی از عمیق ترین احساساتی كه درحال رد و بدل شدن هست، آنقدر زیاد هستند كه فرایند شناختی و منطقی ازدواج را مشكل می سازند. گاهی كاه مشكلات كوه به نظر می رسند و گاه كوه مسائل ،‌كاه به نظر می رسد.

بهتر است دختر و پسر با رسمی کردن خواستگاری با تکیه بر تجارب بزرگتران و علم مشاوران و با صبوری ، این احساسات را تحت كنترل در بیاورند و نگرانی ها را به سطح منطقی رسانده و راه حلهای احتمالی آن را بررسی كنند.

ازدواج پایان نیست. آغاز هست:
در واقع وقتی در فرایند ازدواج به این نقطه می رسیم كه
....

ادامه مطلب

اگر چنین هستید ، صبر کنید ، ازدواج نکنید

موضوعات : ازدواج

1 - اگر در خانواده پدری و زندگی مجردی خود ، مسئولیت کاری را به عهده نمی گیرید یا در مسئولیت محوله تعلل می ورزید. ( تنبلی و بی مسئولیتی)
2 – اگر با پدر، مادر، برادر و خواهر خود (‌که به نظر شما غیر منطقی بوده یا اخلاق دلخواه شما را ندارند) ارتباط سازنده و راضی کننده ندارید و نتوانسته اید تعامل قابل قبولی ایجاد نمائید. (عدم تعامل و ارتباط اجتماعی صحیح با دیگران)

3 – اگر در زندگی ، مرتب شغل خود را عوض کرده اید، با دوستان زیادی به خاطر مشکلاتی .......

ادامه مطلب