معنادرمانی به صورت سئوال و پاسخ مختصر

موضوعات : معنادرمانی

سئوال وپاسخ نظریه : دکتر ویکتور فرانکل

1- لوگوتراپی: یعنی معنادرمانی

2- اصطلاح لوگوتراپی : از لوگوس گرفته شده است.

3 - ریشه لوگوتراپی: یونانی هست.

4-اصول  نظریه لوگوتراپی به چه معناست؟تلاش برای  یافتن معنی درزندگی اساسی ترین نیروی محرکه هر فرد در دوران  زندگی اوست.به این دلیل من ازمعنی جویی به عنوان نیرویی  متضادبا((لذت طلبی))که روانکاوی فرویدبرآن استواراست و((قدرت طلبی ))که موردتأکیدآدلراست سخن می گویم.....

ادامه مطلب

مادر یا پدر مسئولیت پذیر و فرزندان بی مسئولیت

موضوعات : تربیت کودک

مادر یا پدر مسئولیت پذیر و فرزندان بی مسئولیت


 

بسیار دیده شده است علیرغم اینکه پدر یا مادری بسیار مسئولیت پذیر هستند یا یکی از همسران خیلی دلسوز ، مهربان و مسئولیت پذیر هستند، اما فرزند یا فرزندان آنها بسیار تن پرور یا بی خیال هستند . مادر شکایت دارد که با همه سعی و تلاشش نتوانسته است که فرزند خود را مسئولیت پذیر کند.
در ذیل نکاتی را به صورت مقدمه برای چنین والدینی نقل می کنیم. که با انجام این مقدمات شرایط تربیت کودک فراهم شده و والدین پس از آن می توانند نسبت به تربیت فرزند خود اقدام نمایند.

1 - پدر یا مادری که زیادی مسئول یا حساس هست، ...... 

ادامه مطلب

اختلال کمبود توجه بيش فعالي در کودکان

موضوعات : بیش فعالی

اختلال کمبود توجه بيش فعالي در کودکان

زمان تشخيص ADHD :
ADHD اغلب در سن 6تا12 سال تشخيص داده مي شود، اگر چه در سنين پايين تري (درحدود3 سالگي) شروع شده اند. در سنين 6تا12 سالگي تشخيص به دليل اينکه نشانه هاي..... ADHD در مدرسه بارزتر هستند، راحت تر است. اما... .

ادامه مطلب

روانشناسي ريا

موضوعات : خودشناسی

روانشناسي ريا

ای درونت برهنه از تقوی               کز برون جامۀ ریا داری      ( سعدی)

 جهان سرشار از فریب است تا جایی که بعضی حتی خود آن را سرابی بیش نمی دانند . شاید بتوان تصور کرد که فریبکاری از نخستین روزهای حضور بشر بر زمین او را همراهی کرده و گاه از لحاظ تکاملی نقش حفاظتی نیز داشته است . امّا ریاکاری به عنوان پدیده ای پیچیده متأخر تر از آن است و داستانی متفاوت دارد.

ریا و ریاکاری که هردو از بار معنایی منفی برخوردارند از دیرباز در مذاهب ، فرهنگ ها ، مکاتب فلسفی و نگرش های اخلاقی مذموم دانسته شده اند.درانجیل عیسی مسیح از ریاکاری فریسیان یاد می کند. درمتون بودایی فردی که ظاهری پارسا دارد ولی درباطن پیرو امیال درونی خودست ریاکار خوانده می شود. دراسلام تعبیرهای نفاق و منافق درمورد کسی به کارمی رود که خود را مؤمن ، معتقد و صلح آفرین می داند و می پندارد که خدا و دیگران را می فریبد ولی دراصل خود را فریب می دهد.

معادل انگلیسی ریاکاری hypocrisy ازواژه ای یونانی به معنی.......   

ادامه مطلب

شخصیت و نظریه ها

موضوعات : شخصیت

مقدمه

در سه ربع اول قرن حاضر درباره شخصیت نظریه‌های متعدد و گوناگون آورده شده است. بطوری که تعاریف مختلفی برای شخصیت ارائه شده است که ناشی از گوناگونی این نظریه‌هاست که صاحبانشان نظرات متفاوتی از چگونگی تشکیل و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند. نظریه‌های مربوط به شخصیت هر چند که باهم فرق دارند، در مواردی و در اصولی نزدیک به یکدیگرند و تا حدی همانند هستند. از این رو چنین به نظر می‌رسد که می‌توان آنها را با توجه عامل یا عواملی که در هر کدام مهمتر از عوامل دیگر پنداشته شده‌اند، طبقه بندی کرد. ولی لازم است خاطرنشان سازیم که هیچ طبقه بندیی ، به خصوص در مورد نظریه‌های مربوط به شخصیت ، نمی‌تواند خالی از عیب و نقص باشد و قطعی محسوب شود. نظریه‌ای که به یک اعتبار در طبقه‌ای آمده است، ممکن است به اعتباری دیگر در طبقه‌ای دیگر قرار گیرد و این خود دلیل اختلاف طبقه بندیهایی است که تاکنون صورت گرفته است.

سوال اصلی در مطالعه
شخصیت (Personality) و نظریه‌های شخصیت این است که شخصیت چیست؟ .....

ادامه مطلب