اختلالات يادگيري

موضوعات : تحصيلي

مقدمه

در حدود سال 1950 به بعد توجه مربیان - روانشناسان و پزشکان به گروه خاصی از کودکان و آموزش آنان معطوف گشت که از نظر جسمی  و مغزی دارای هیچ گونه عارضه مشخصی نیستند ولی دچار نارساییهای ویژه یادگیری و گاهی اوقات نابهنجاریهای رفتاری می باشند نیز درمان آنان با روشهای متداول امکان پذیر نیست . نارساییهای این کودکان  با  واژه های  : ضایعات مغزی . ضایعات خفیف مغزی  و آسیبهای عصبی بیان می گردند .....

ادامه مطلب

عزت نفس ... اجزاء و علائم (اعتماد به نفس)

موضوعات : اعتماد

 عزت نفس ..... اجزاء و علائم 

عزت نفس از دو بخش مهم تشکيل مي شود :

1- باور خودتوانمندي به معناي داشتن اطمينان به توانائي فکر کردن . درک کردن . آموختن . انتخاب کردن و تصميم گيري براي خود .

2- احترام به خود يا داشتن حرمت نفس به معناي ارزش براي خود يعني آن که به خود حق بدهيم که زندگي کنيم و شاد باشيم .


عزت نفس يک نياز اوليه براي انسانهاست... 

ادامه مطلب

درمان شخصیت کمالگرا (شخصیت وسواسی)

موضوعات : وسواس

 درمان شخصیت کمالگرا (شخصیت وسواسی)

در مقاله «آنهایی که از خودشون راضی نیستند (شخصیت کمالگرا) » خصوصیات و مشخصات شخصیت وسواسی یا شخصیت کمالگرا را توضیح دادیم در ذیل به اختصار نحوه تغییر این نوع شخصیت را بررسی می کنیم.


در ذیل بر ای درمان شخصیت وسواسی یا کمالگرا ،  روی نکات کلیدی در حوزه های بینش و کاربرد به طور اختصار تمرکز می کنیم....
 

ادامه مطلب

آنها که از خودشون راضی نیستندبخونند(کمالگرا

موضوعات : وسواس

آنهایی که از خودشون راضی نیستند ، بخونند!

آيا شما هم فرد کمال گرايی هستيد؟؟؟

آيا شما هم هموار فکر می کنيد آن کسی که می خواهيم باشيد نيستيد؟

آيا احساس مي كنيم كارهايي كه به اتمام رسانده ايم به اندازه كافي خوب نيستند؟

آيا نوشتن مقالات و طرحها را با اهداف انجام دقيق آنها به تعويق مي اندازيم ؟

آيا احساس مي كنيم كارها را بايد صد در صد درست انجام دهيم و در غير اين صورت فردي متوسط و يا حتي بازنده هستيم؟

اگر چنین باشد در آن صورت.......

ادامه مطلب