وسواس

وسواس فکری عملی (OCD)

شیوع اختلال وسواس فکری-عملی ( OCD) وسواس بیش از آنچه که تصور می شود،شایع می باشد .در واقع از نظر شایع بودن چهارمین بیماری روانی است .یعنی بعد از افسردگی…

روانشناسی وسواس از کنترل تا درمان

وسواس از کنترل تا درمان باز هم دارد دست هایش را می شوید. این بار پنجم است.مادرش توی آشپزخانه نشسته است و با خودش می گوید معلوم نیست عاقبت دست های…

آنها که از خودشون راضی نیستندبخونند(کمالگرا)

آنهایی که از خودشون راضی نیستند ، بخونند! آیا شما هم فرد کمال گرایی هستید؟؟؟ آیا شما هم هموار فکر می کنید آن کسی که می خواهیم باشید نیستید؟ آیا…

درمان شخصیت کمالگرا (شخصیت وسواسی)

در مقاله «آنهایی که از خودشون راضی نیستند (شخصیت کمالگرا) » خصوصیات و مشخصات شخصیت وسواسی یا شخصیت کمالگرا را توضیح دادیم در ذیل به اختصار نحوه تغییر این نوع…

question