دین و روانشناسی

مرگ نزدیک است

برای مرگ آماده ایم؟!!!

اگر خبر قطعی از مرگ خود داشتید، مثلا اینکه ۳ روز آینده شما فوت می کنید. طی این ۳ روز چه کارهایی را حتما انجام می دادید؟ یا چه کارهایی…

روانشناسی ریا

روانشناسی ریا ای درونت برهنه از تقوی               کز برون جامۀ ریا داری      ( سعدی)  جهان سرشار از فریب است تا جایی که بعضی حتی خود آن را سرابی بیش نمی دانند…

آرامش و نحوه مواجهه افراد با مسائل و مشکلات

۱- اجتنابی۲- درگیری۳- تسلیم۴- حل۵- سازگاری یا ترکیبی یه مقدمه مهم:آدم یه روزی آفریده شد. و در بهشت هم جایگاه داشت.بهشت هم هیچکدام مسائل و مشکلات زندگی دنیایی را نداشت….

انتخاب همسر در زیر نور قرآن از زبان مثنوی

خوب خوبی را کند جذب این بدانطیبات لطیبین بر وی بخوان شما برای انتخاب همسر چه معیارهایی دارید؟ کدام دختر یا کدام پسر را انتخاب می کنید؟چه معیارهایی را در…

question