روانشناس.net: عشق

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

ناسازگاری های شناختی و تعارض های ما

موضوعات : عشق


ما انسانها از جهات مختلف ممکن است دچار ناسازگاری شناختی شویم:

یکم: ناسازگاری متغیرهای شناختی درونی با عوامل بیرونی
این حالت وقتی هست که ما سازهای ذهنی امان با محیط پیرامون در تعارض قرار بگیرند.

مثال: اگر درون خود حجاب ، صداقت ، صمیمت را با ارزش تلقی کنیم، لیکن آدمها در محیط های بیرون بر خلاف این سازه های درونی ما رفتار کنند.
لذا ممکن است ...

ادامه مطلب

عشق: دلبستگی ؟ یا وابستگی؟

موضوعات : عشق, وابستگی

عشق از چه نوع است؟ دلبستگی؟ یا وابستگی؟
معمولا دیده می شود در بین زن و شوهرها یاارتباط دختر و پسری , مرزهای دلبستگی و وابستگی مشخص نیست . درحالیکه دلبستگی منجر به سازندگی و رشد رابطه می شود اما وابستگی آفتی هست که یک رابطه را تهدید کرده و به شکست می کشاند . درذیل 12 تفاوت دلبستگی و وابستگی بیان می شود .


کسانی که به اشتباه وابستگی را با عشق ( دلبستگی ) اشتباه گرفته اند توجه کنند و نسبت به اصلاح آن بکوشند و سعی کنند با دلبستگی پایه های یک خانواده گرم را پی ریزی کرده یا مستحکم نمایند .

تفاوت اول
دلبستگی :رابطه ای خاص و پایدار بین 2نفراست که بواسطه خواستن یکدیگر , آن دو به هم نزدیک می شوند و هردو تمایل دارند.
وابستگی :به رابطه ای اشاره دارد که درآن وجود یک فرد به طرف مقابلش بستگی دارد (اگر تو نباشی ,من مرده ام )


تفاوت دوم
دلبستگی :ساز و کاری طبیعی برای بقاءاست .
وابستگی : ...

ادامه مطلب

مهارتهای ارتباطی بین زوجین کافی نیست

موضوعات : ارتباط, عشق

وقتی زن و شوهری با هم صحبت می کنند و با هم ارتباط برقرار می کنند، باید توجه کنند که نمی توانند صرفا با یکسری مهارتهای رفتای و یا کلامی، ارتباط سازنده ای با یکدیگر داشته باشند.
غالبا مهارتهایی که زیر بنای نظری و پذیرش درونی ندارند، برای فرد مقابل یک نوع تظاهر، نقش بازی کردن و تقلبهای بی روح هست. لذا ممکن است بعد از یک مدتی با خود بگوئید من هر چه خوبی در حقش می کنم، باز روی او تاثیر نمی گذاره و مرا نمی پذیره....
بوسه، نوازش، لبخند و کلمات محبت آمیز، ظاهر رفتار و گفتار شما هست که به یکدیگر نشان می دهید، در حالیکه ریشه اساسی ارتباط به نگرش های شما مربوط می شود که در باورها ، احساسات و قصد و نیت شما نهفته است.

به عبارتی سنگ زیربنایی رفتار و رابطه بین شما و همسرتان به نگرشهای ذیل وابسته است.

به این مفهوم که دو نگرش اصلی که شما می توانید در باره خودتان داشته باشید عبارتند از:
.....

ادامه مطلب

مردان؛ عاشقتر از زنان

موضوعات : عشق

مردان؛ عاشقتر از زنان
مردان؛ عاشقتر از زنان تفاوتهای روان شناختی زنان و مردان لابد گاهی ازخود پرسیده اید که چه چیز باعث می شود تا زنان بخواهند مرتب درباره وقایع زندگیروزمره شان با همه صحبت کنند، در حالی که مردان عمدتا درون گراهستند و حال و حوصلهصحبت در مورد اتفاقات زندگی روزمره شان را ندارند؟ چرا مردان عمدتا وقت آزاد خود راصرف کار کردن با کامپیوتر و یا خواندن مجلات ورزشی می کنند در حالی که زنان بیشترترجیح می دهند به اخبار رسیده از این و آن بپردازند و یا سعی کنند روابطشان بادیگران برازنده و معقول به نظر برسد؟ چرا مردان و زنان از روابطشان با یکدیگر ....
 

ادامه مطلب