روانشناس.net: اختلاف با فامیل

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

تفاوت سازگاری با سازشکاری

موضوعات : احساسات, اختلافات

تفاوت سازگاری با سازشکاریاهمیت سازگاری در مباحث روانشناسی تا اندازه ای است که بسیاری از تعاریف بر اساس میزان سازگاری افراد تعریف می شود. مثلا یکی از تعاریفی که در مورد هوش گفته می شود ، هوش را میزان سازگاری افراد با محیط می دانند. یا یک از پارامترهای اساسی سلامت روانی را سازگاری با محیط عنوان می کنند. حتی در مباحث زیست شناختی نیز سازگاری ارگانیسم با محیط را مهمترین عامل بقاء موجود زنده می دانند.


البته سازگاری به معنی سازشکاری و منفعل بودن نیست.سازش کاری و منفعل بودن این است که مثلا شما در محیط کار تسلیم وار و بدون هیچ خلاقیت و تلاشی درجا بزنید،

ادامه مطلب