اهمیت خویشتن داری

چرا خويشتن داري مبحث کنترلي مهميست ؟
زيرا:


-اين مسأ له يک مسأله درونيست و به پيرامون زندگي تان کمتر مربوط مي شود.

-به شما اين قدرت و توانايي را مي دهد تا سرنوشت و اقبال خود را در دست بگيريد.

-اين اطمينان را به شما مي دهد که مي توانيد آنچه را که در زندگي تان قابل کنترل و تغيير است، به ويژه در مورد خودتان، تغيير دهيد.

-اجازه نمي دهد در دام درماندگي و وابستگي بيفتيد تا براي رفع مشکلات خود نيازمند ديگران باشيد.

-نياز به يک ” مراقب” يا ” مدد کار” را براي تعيين آينده تان برطرف مي کند….
 


-اجازه نمي دهد يک سري رفتارها مانع از رسيدن شما به ايجاد کمک و دوستي شده و در زندگي نسبت به ديگران آسيب پذير باشيد.

-اعتدال را در واکنش هاي احساسي به زندگي تقويت کرده به طوري که در بروز احساسات خود دچار افراط و تفريط نمي شويد.

-موجب مي شود تا در مورد افکار، اعمال و احساسات خود در زندگي مسئوليت پذير بوده و اين قدرت را به شما مي دهد تا عواقب آنها را نيز بپذيريد.

-باعث مي شود براي موفقيت در زندگي وابسته به کسي نباشيد.

-اين آگاهي را به شما مي دهد که عده اي قصد دارند روي شما اعمال قدرت و کنترل بکنند، در نتيجه براي تغيير اين وضعيت دست بکار خواهيد شد.

-آن، تمريني است بر روي کنترل و قدرت تان برعواملي که ديوانه وار به آنها وابسته ايد به طوري که بتوانيد تعادلي را در آنها ايجاد کنيد.

-اين يک تمرين معقول و واقع گرايانه درباره کنترل و قدرت در زندگيتان مي باشد.

مدیر روانشناس دات نت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *