مشکلات فردی

مشکلات فردی

* چگونه می توانم فردی صبور باشم!؟!

یکم: (مقدمه مهم)یک آفت بسیار مهم کارهای درمانی و مشاوره ای درفضای اینترنت ، سطحی نگری، عجله و عدم دقت هست.بازدید کنندگان در فرصت کمی صفحات زیادی را به سرعت…

آرامش و نحوه مواجهه افراد با مسائل و مشکلات

1- اجتنابي2- درگيري3- تسليم4- حل5- سازگاري يا تركيبي يه مقدمه مهم:آدم يه روزي آفريده شد. و در بهشت هم جايگاه داشت.بهشت هم هيچكدام مسائل و مشكلات زندگي دنيايي را نداشت….

ناسازگاری های شناختی و تعارض های ما

ما انسانها از جهات مختلف ممکن است دچار ناسازگاری شناختی شویم: یکم: ناسازگاری متغیرهای شناختی درونی با عوامل بیرونیاین حالت وقتی هست که ما سازهای ذهنی امان با محیط پیرامون…

حل ناسازگاری شناختی

مقدمه:شناخت دقیق ناسازگارهای شناختی، به ما کمک می کند تا راهکارها و راه حلهای پیروزی بر آن را نیز دریابیم. یکم: به طور منفعل خود را در معرض بمباران های…

انتخاب صحیح، شیوه حل مسئله و تعارضهای ما

چگونه بر تعارض هایمان فائق آئیم معمولا آدمهای کمالگرا بیشتر از سایرین دچار تعارض ها می شوند و سخت تر ، می توانند از آن بیرون بیایند.چرا؟ تعارضها انواع و…

گوش کردن از حرف زدن مشکلتره

معمولا زن و شوهرانی که در روابط خود دچار مشکل هستند، این نکته زیاد به چشم می خورد که هر دو همزمان دوست دارند که حرف بزنند، و حرف خود…

چرا عشق ما روز به روز كم رنگتر مي‌شويم

بر خلاف تصور خيلي ها كه فكر مي كنند عشق يكباره پيدا مي شود و هميشه مي ماند و يا حتي بيشتر مي شود؛ واقعيت اينست كه عشق ممكن است…

پیامد عدم خویشتنداری

پيامدهاي منفي از دست دادن خويشتن داري کدامند؟اگر نتوانيد در زندگي خويشتن دار باشيد، ممکن است: -تنها روي مسائل ديگران تمرکز داشته و از توجه به مسائل خود باز بمانيد….

اهمیت خویشتن داری

چرا خويشتن داري مبحث کنترلي مهميست ؟زيرا: -اين مسأ له يک مسأله درونيست و به پيرامون زندگي تان کمتر مربوط مي شود. -به شما اين قدرت و توانايي را مي…

افکاری که مانع خویشتن داری می شود

چه افکار غير معقولي موجب مي شوند که از خويشتن داري خودداري کنيد؟تصور مي کنيد: -تلاش براي بدست آوردن کنترل بي معني بوده و درهر حال شکست خواهيد خورد. -هيچ…