مشاوره ازدواج

مشاوره پیش از ازدواج

سئوالات جلسه خواستگاری

چه نوع سوالاتی در خواستگاری مناسب است؟

من به جای ماهی دادن به شما دوست دارم ماهیگیری یادتون بدهم. یعنی نحوه ساختن سئوال را می گویم. سئوالات را خودتان طرح کنید. نکاتی وجود دارد که در طرح…

اگر چنین هستید ، صبر کنید ، ازدواج نکنید

1 – اگر در خانواده پدری و زندگی مجردی خود ، مسئولیت کاری را به عهده نمی گیرید یا در مسئولیت محوله تعلل می ورزید. ( تنبلی و بی مسئولیتی)…

رابطه دختر و پسر

سطوح رابطه دختر و پسر

متاسفانه دید نابالغانه به نحوه ارتباط دختر و پسر غالبا منجر به درگیریهای عاطفی ,شکست های ارتباطی و تبعات منفی آن می شود . گاهی این رابطه ها به احساس…

10 اشتباه دوران خواستگاری یا شناخت

دختران و پسران در دوره خواستگاری , آشنایی و شناخت جهت ازدواج، ممکن است دچار اشتباهات ذیل شوند . 1-استتفاده از مکانیسم های نا خودآگاهالف)مثبت نمایی : تمایل به این…

مقصر من هستم یا شوهرم؟!

چه کسی در اختلافات، مشاجرات و مشکلات مختلف درون خانواده مقصر است؟غالبا در جلسات مشاوره خانواده با مراجعانی روبرو می شویم که پس از درگیریها و دعوا در خانواده، برای…

گام های آشنایی:(آماده سازی ذهنی برای ازدواج)

همیشه ازدواج با خودش شور ونشاط و البته هیجان و اضطراب داره معمولا نگرانی ها نسبت به فردا، و شوق و هیجانهای ناشی از عمیق ترین احساساتی كه درحال رد…

40 موضوع موثر در پیدا كردن شوهر ؟!

مقدمه:یكم :هر ‌پسری بر اساس سلیقه، طرز نگرش،‌اعتقادات،‌وضعیت اقتصادی، احساسات،‌ و تفكر خود به دنبال همسر می گردد. دوم :در بین پسرها هم مثل دختران پراكندگی و تفاوت گسترده ای…

استفاده از نظریه اسناد در انتخاب همسر

در اینجا سعی داریم با ذکر مثال و روشن کردن نظریه اسناد، بررسی کنیم ، چگونه آگاهی به شیوه اسنادی ما می تواند در انتخاب همسر به ما کمک کند:دو…

انتخاب همسر در زیر نور قرآن از زبان مثنوی

خوب خوبی را کند جذب این بدانطیبات لطیبین بر وی بخوان شما برای انتخاب همسر چه معیارهایی دارید؟ کدام دختر یا کدام پسر را انتخاب می کنید؟چه معیارهایی را در…