دین و روانشناسی

روانشناسي ريا

روانشناسي ريا ای درونت برهنه از تقوی               کز برون جامۀ ریا داری      ( سعدی)  جهان سرشار از فریب است تا جایی که بعضی حتی خود آن را سرابی بیش نمی دانند…

آرامش و نحوه مواجهه افراد با مسائل و مشکلات

1- اجتنابي2- درگيري3- تسليم4- حل5- سازگاري يا تركيبي يه مقدمه مهم:آدم يه روزي آفريده شد. و در بهشت هم جايگاه داشت.بهشت هم هيچكدام مسائل و مشكلات زندگي دنيايي را نداشت….

انتخاب همسر در زیر نور قرآن از زبان مثنوی

خوب خوبی را کند جذب این بدانطیبات لطیبین بر وی بخوان شما برای انتخاب همسر چه معیارهایی دارید؟ کدام دختر یا کدام پسر را انتخاب می کنید؟چه معیارهایی را در…