انرژی احساسی صلح آمیز

موضوعات : احساسات

«انرژی احساسی صلح آمیز»از نظر علمی و فنی وقتی میزان غلظت اورانیوم غنی شده زیر 20% باشد می تواند در تولید انرژی لازم برای مقاصد صلح آمیز مفید باشد. در حالیکه اگر غلظت آن به بالای 80% برسد صرفا جهت ساخت بمب اتم و تخریب می تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
اما این موضوع چه ربطی به بحث احساسات ما دارد؟!!

 

احساسات ما منبع فراوانی از انرژی را با خود دارد و به میزان غلظت آن قابل بهره برداری یا سوء استفاده است


 

همه انسانها دارای احساسات هستند. اما تنها زمانی کارآمدی و مفید بودن این احساسات به حداکثر می رسد که تعادلی بر آن حاکم باشد و همواره تحت کنترل تفکر باشد.

 
غالبا افرادی که به احساسات خود زیاد بها می دهند و محور تصمیم گیری و زندگی خود را براساس ارضای احساسات خود پایه گذاری می کنند، کسانی هستند که احساسات را زیادی غنی کرده اند. دیگر این انرژی احساسی صلح آمیز نیست و نقش تخریب گرایانه یا آسیب رسان آن غالب است.جملات و عبارات ذیل می تواند به عنوان سرنخهای احساسات بیش از اندازه غنی شده و غیر صلح آمیز از جانب افراد احساسی مد نظر قرار گیرد:

... احساس می کنم او معیارهای لازم را برای ازدواج با من دارد.( به جای فکر می کنم ، روی عبارت احساس می کنم تاکید شده است.)
 دیگه نمی خواهم هیچ وقت قیافه اش را ببینم.(هیچ وقت از قیود افراطی مورد توجه افراد احساسی )
 ازش متنفرم (عبارت های به شدت منفی یا مثبت از علاقمندیهای افراد احساسی)
 فقط با کسی که عاشقشم می تونم ازدواج کنم. (بی توجهی به معیارهای غیر احساسی ازدواج)
 بی او می میرم.
 بدم می آید.
 خوشم می آید.
 حالم ازش بهم می خورد.
 دلخور شدم.
 تحویلم نگرفت.
 ازش رنجیدم.
 دوستم ندارد.
 خودشو برام می گیره.
 پر رو هست.

همچنین سرنخهای کلامی و جسمانی که به «بخش کودک شخصیت ما» اشاره دارد مثل: الف )سرنخهای کلامی :
- کاشکه
- دلم می خواد
- نمی دونم
- می خوام
- به من چه
- شاید وقتی که... ( بزرگتر شدم ، قبول شدم ، مدرک گرفتم ، .....)
- نگاه کن چه کار کردم ...( گزارشم را ببین ، ماشینم را ببین ، لباسم را ببین ، کارم رو ببیین و...)
- صفات تفصیلی ( مثل بهتر ، بهترین ، بزرگتر ، بزرگترین ....)
مثالی در زیر که همه سرنخهای کلامی از جزء کودک شخصیت ناشی می شود:
" کاش پارسال این زمین را خریده بودم داشتم .
دلم می خواد بهترین فرزند را داشته باشم
نمی دونم چطور باید حرفهایم را به بعضی ها بفهمانم.
در گزارش من ، بهترین ، پرمحتواترین و... مطالب را خواهی یافت.

ب ) سرنخهای جسمانی
- غش غش خندیدن
- وول خوردن
- شعف
- چشم پائین انداختن
- کج خلقی
- جیغ
- ناله
- چشم گرداندن
- شانه بالا انداختن
- لج کردن
- قهر کردن
- سر به سر گذاشتن
- رجز خواندن

خلاصه اینکه:
زمانی انرژی احساسی، غیر صلح آمیز و تخریبی محسوب می شود که مرکز تصمیم گیری و انتخاب فرد را اشغال کند و قوه منطق و حل مسئله را در جهت ارضاء خود و احساس لذت به کار گیرد و "عکس العملهای لذت طلبانه آنی" جایگزین دوراندیشی ، صبر، تحمل و همه جانبه گرایی گردد و شیوه احساس محوری رویه غالب فرد باشد.
بیاییم احساسات را در غلظت کم غنی سازی کرده و بدینوسیله اعتماد دیگران را به خودمان جلب کنیم.


در این رابطه بخوانید مقاله :

« بی ثباتی احساسی ارتباطات انسانی را تخریب می کند»

 

تالار گفتمان همدردی


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : يكشنبه 1 بهمن ماه 1396
  • 1043 بازدید
  • 0 نظر