گام های آشنایی:(آماده سازی ذهنی برای ازدواج)

سلام
همیشه ازدواج با خودش شور ونشاط و البته هیجان و اضطراب داره

معمولا نگرانی ها نسبت به فردا، و شوق و هیجانهای ناشی از عمیق ترین احساساتی كه درحال رد و بدل شدن هست، آنقدر زیاد هستند كه فرایند شناختی و منطقی ازدواج را مشكل می سازند. گاهی كاه مشكلات كوه به نظر می رسند و گاه كوه مسائل ،‌كاه به نظر می رسد.

بهتر است دختر و پسر با رسمی کردن خواستگاری با تکیه بر تجارب بزرگتران و علم مشاوران و با صبوری ، این احساسات را تحت كنترل در بیاورند و نگرانی ها را به سطح منطقی رسانده و راه حلهای احتمالی آن را بررسی كنند.

ازدواج پایان نیست. آغاز هست:
در واقع وقتی در فرایند ازدواج به این نقطه می رسیم كه
....


 

************************

همیشه ازدواج با خودش شور ونشاط و البته هیجان و اضطراب داره

معمولا نگرانی ها نسبت به فردا، و شوق و هیجانهای ناشی از عمیق ترین احساساتی كه درحال رد و بدل شدن هست، آنقدر زیاد هستند كه فرایند شناختی و منطقی ازدواج را مشكل می سازند. گاهی كاه مشكلات كوه به نظر می رسند و گاه كوه مسائل ،‌كاه به نظر می رسد.

بهتر است دختر و پسر با رسمی کردن خواستگاری با تکیه بر تجارب بزرگتران و علم مشاوران و با صبوری ، این احساسات را تحت كنترل در بیاورند و نگرانی ها را به سطح منطقی رسانده و راه حلهای احتمالی آن را بررسی كنند.

ازدواج پایان نیست. آغاز هست:
در واقع وقتی در فرایند ازدواج به این نقطه می رسیم كه اكثر شناختها انجام پذیرفته و كم كم ازدواج قطعی می گردد. اینطور نیست كه كار پایان پذیرفته باشد،‌در واقع فرایند جدیدی در حال شروع شدن است.

مثال:

باغبانی كه زحمت می كشد و زمین مرغوبی می یابد، بذر مرغوبی می یابد، كود و آفت كشی مرغوبی می یابد، به معنی آن نیست كه به محصول دست یافته است و كارش تمام شده است. بلكه به این مفهوم است كه حالا وقت تلاش است. وقت برنامه ریزی هست، وقت توجه و دقت به نهال كاشته شده است. 

در ازدواج ؛ ما با تكیه بر خدا، یادگیری مهارتها و تلاش خودمون و خلاقیتهای فردی و تحمل و پشتكار در صدد هموار كردن مسیرپیش روی خود هستیم .لذا قدمهایمان باید سنجیده برداریم. چون بسیاری از مسیر ممكن است هنوز هم ناشناخته باشد.

این توجه ها و دقت ها بسیار لازم و ضروی هست و موردتوجه ماست. لیكن باید بدانیم نباید اینها منجر به حساسیت زیاد ما شود و وسواس در ما ایجاد كند. و همیشه مضطرب و نگران آینده باشیم. و تردید و نگرانی، لذت این تعهد و دلبستگی را كاهش دهد.

در فرایند ازدواج ؛ ما آرام می رویم ،‌اما دلمان قرص باید باشد. سنجیده عمل می كنیم و امیدوار ،‌اما شهد شیرین یك زندگی عاقلانه و عاشقانه را از دست نمی دهیم. نباید هیچكدام فراموش كنیم كه فقط وقتی ما می توانیم سایر رسالتهای خود را انجام دهیم كه این آرامش درونی را داشته باشیم. رسالتهایی مثل شکوفایی در ابعاد مختلف زندگی امان ، خودمان، كارمان ، ارتباط با جامعه ، تربیت فرزندان و ....
پس انرژی خود را صرفا روی شغل،‌مسكن و فرزند و .... سرمایه گذاری نمی كنیم. بلكه در فهم خویشتن خود و زندگی كه بنا نهاده ایم ، سرمایه گذاری کنیم. فقط وقتی كه ما احساس آرامش و خوشبختی و رشد می كنیم فرزندان ما عالی می شوند، كار ما پیشرفت می كند و نگرانی های جنبی ما كاهش می یابند.

آمادگی زوجین هنگام ازدواج برای مشکلات و رنجهای احتمالی :
در واقع ما زوجین ، از ابتدای ورود به زندگی، خود را آماده می كنیم كه رنج ببریم. خود را آماده می كنیم هزینه كنیم ،‌ چون انتخاب خود را با ارزش می دانیم و برایش به غایت تلاش خواهیم كرد. فلسفه نگاه ما هنگام ورود به زندگی تعیین كننده خوشبختی یا بدبختی ماست.

آنان كه به امید یك اتوبان یك طرفه و بدون دردسر به جلو و در كمال راحتی هستند،‌خیلی زود متوجه می شوند كه اشتباه كرده اند. 

لذا ما خود را آماده می كنیم كه مسائل مختلف را پیش رو داشته باشیم و حل كنیم
اول :مشكلات احتمالی درونی
دوم: مشكلات احتمالی بیرونی


اول :مشكلات احتمالی درونی
در دسته اول ، تمام نقاط ضعفهای قدیمی ما (ضعفهای شخصی دوران مجردی)به نوعی وجود خواهندداشت. اگر كمالگرا بوده ایم،‌ریز بین بوده ایم ،‌ دقیق بوده ایم ، نگران بوده ایم ، بدبین بوده ایم یا هر چیز دیگر كم و بیش خود را نشان می دهند. در واقع مهمترین جایی را كه روی آن كار می كنیم خودمون هستیم.
ما به گرمای احساس همسری خود، رنجها و دردهای درونی یكدیگر را التیام می بخشیم . نقطه ضعفهای همسران ، باید آنها را دلسوزانه به نوازش یکدیگر برساند نه به خشم و سرخوردگی.

ما زوجین باید تحملمون را در مورد ضعفهای شخصیتی یكدیگر افزایش دهیم و یكدیگر را با همه ضعفها و كوتاهی ها بپذیریم ، بدون احساس پشیمانی، خشم و یا ناآرامی.
ما فقط آینه ی هم نمی شویم. كه آینه فقط نشان می دهد و رها می سازد. ما اینجا بازوی یكدیگر را می گیریم ،‌چراغی روشن می كنیم . زخمها را التیام می بخشیم و با نوازش، كمر یكدیگر را می گیریم و دست همدیگر را رها نمی كنیم. و با تكیه و اعتماد در این مسیر پرفراز و نشیب پیش می رویم ،‌بدون اینكه لحظه شماری كنیم كی این وضعیت تمام می شود یا به آخر راه می رسیم. صرفا حركت همسفرانه و همسرانه ما به طرف هدفی لامتناهی ،‌همه آن لذتی هست كه خواهیم برد.


دوم: مشكلات احتمالی بیرونی
در این دسته هر چه غیر از خصوصیات شخصیتی درونی دختر و پسر است در آن قرار می گیرد.
مسائل اقتصادی،
مسائل اجتماعی
......
و مشكلاتی كه ممكن است پیش بیاید. همه اینها جزء‌دسته بیرونی هستند.
این دسته ها وقتی می توانند تهدید باشند و ما را با مشكل روبرو كنند كه دقت ما در دسته اول كم شود. یعنی ضعفهایمان را نشناسیم و التیام نبخشیم . یعنی اگر دختر و پسر از درون خود یكپارچه و محكم و امیدوار نباشند، هر كدام از دسته اول می توانند آنها را به هم بریزند.

دقت کنید:
هیچ وقت هیچ كسی در خوشبختی ما نقشی كلیدی تر از خود ما ندارد. بهتر آنست که دختر و پسر با این آمادگی وارد زندگی شوند، كه محكم دستان هم را بگیرند و امیدوارنه حركت كنند و حتی انتظار مشكلات را بكشند.
زوجین باید مواظب باشند آنچه نقاط ضعف درونی آنهاست به صورتی در دسته و اشكال بیرونی خودش را نشان ندهد. (مثلا به شکل مشکل اقتصادی، مشکل مادرشوهر، مشکل کاری، مشکل تحصیل و ...)

یعنی وقتی ما در دسته اول مشكل پیدا كنیم ، دسته دوم ما را زیر پای خود له خواهد كرد.زوجین نباید در مورد یکدیگر جزء نگر بوده و از یکدیگر ذهن خوانی کنند:
ذهن خوانی و جزئی نگری آفتی هست كه از ابتدا ازدواج باید به هم تذکر دهند و ریشه کنش کنند
. ذهن خوانی همه آن چیزی هست كه پیش پیش در مورد آینده تصور می كنیم و نگران می شویم ، ذهن خوانی همان خیالاتی هست كه نسبت به رفتار و گفتار و احساس یكدیگر در ذهن مرور می كنیم. و اینها آفت است.

الف)
شفاف سازی و ابهام زدایی و گفتمان بهترین روش از بین بردن ذهن خوانی است.

ب )
راه دیگر دوری از ذهن خوانی ،‌پرداختن عملی به مسائل زندگی است به نحوی كه فرصت خیالبافی در مورد انگیزه و هدف دیگران نداشته باشیم.

زوجین هر دو باید به طور جدی در كاهش دیدگاه ریزبینانه نسبت به مسائل كوشش كنند.
این فكر و ذهن را خدا به ما نداده است كه همش موی از ماست های مادی دنیوی بكشیم. پس باید این ذهن را آزاد كنیم. و بی تفاوتی را در آن قرار دهیم و از انرژی ریز بیینانه آن فقط در مسیر های رشدی و آرامش بخش استفاده كنیم.

فرمول:
هر گونه تصور ، ذهن خوانی و تفكری كه ما را به هم می ریزد و موجب آسیب رساندن به ما می شود نامطلوب هست و باید رها شود.

به هر حال شرح آنچه گفته شد و این طرحها به هنگام عملیاتی شدن سختتر خودشان را نشان می دهند.


 

باغبانی کار سختی هست مخصوصا وقتی زمین و کود و ... مناسب نیست ، اما اگر همه چیز هم مناسب بود باز باید باغبان، باغبانی بلد باشد و تلاش مستمر داشته باشد.

  • نویسنده : admin
  • تاریخ : يكشنبه 1 بهمن ماه 1396
  • 1541 بازدید
  • 0 نظر