مهارتهاي كلامي زن و شوهر

موضوعات : آشنایی, ازدواج

باسلام
این مطلب عاری ازمتون تئوری مقاله هستش ومیشه گفت یه جورایی باطن مقاله هایی را که برای بهبود روابط زندگی خانوادگی هست به تصویر کشیده هست...کاربردی1)خانم : خواستگاران زيادي داشتم !

آقا: پس من آدم خوشبختي هستم كه تورو به چنگ آوردم !

2)خانم : خسته شدم از بس تواين خونه كار كردم!

آقا : .... 

****************************************************

 

1)خانم : خواستگاران زيادي داشتم !

آقا: پس من آدم خوشبختي هستم كه تورو به چنگ آوردم !

2)خانم : خسته شدم از بس تواين خونه كار كردم!

آقا : فداي اون دستاي ظريف و قشنگت كه خسته شدن !

3)خانم : دلم گرفت توي اين خونه !

آقا : در اولين فرصت رودوشم سوارت مي كنم تو آسمونا مي گردونمت تا دل قشنگت واشه !

4) خانم : توخيلي زبون بازي !

آقا : آخه زبون ترجمان دله !

5)خانم : من از خانواده ات خوشم نمي ياد!

آقا : من كه به خانواده ات احترام مي ذارم !

6) خانم : توخسيسي!

آقا : منظورت اينه كه حسابگرم ؟!

7) خانم : من حوصله ندارم غذا درست كنم ! از رستوران بيار!

آقا: يعني من از غذاهاي خوشمزه تو محروم بشم ؟!

8 ) خانم : از قيافه ات خوشم نمياد !

آقا : عوضش تو خيلي خوشگلي !

9) خانم : بچه هات منو خيلي خسته كردن !

آقا : بهت حق مي دم ! تو خيلي صبوري ! ازت متشكرم ! انشاالله بزرگ مي شن جبران مي كنن!

10)خانم : تو منو دوست نداري !

آقا به اندازه دنيا دوستت دارم !

11) خانم : من بدبختم كه با تو ازدواج كردم !

آقا: عوضش من خيلي خوشبختم كه با تو ازدواج كردم!


12)خانم : تو خيلي بدي!

آقا : عوضش تو خيلي خوبي !

13) خانم : به روت خنديدم پرروشدي !

آقا : فدات بشم ! اخم نكن ، زشت مي شي !

14) خانم : باهات قهرم !

آقا : قهرت هم مثل مهرت قشنگه !

15) خانم : با من حرف نزن !

آقا : اون وقت دلم از غصه آب مي شه !

16) خانم : مادرو خواهرت اصلاً منو دوست ندارند !

آقا : مهم اينه كه من تو رودوست دارم !

17) خانم : من مي رم خونه بابام !

آقا : دلت مياد منو تنها بذاري!

18) خانم : من اصلاً تو رو نمي خوام !

آقا : من فقط تورو دارم!

19)خانم : مي خوام باهات حرف بزنم !

آقا : سراپا گوشم ! اميدوارم سنگ صبورت باشم !

20) خانم : بخت من سياه بود كه زن تو شدم !

آقا : عوضش بخت با من يار بود كه تو روبه من بخشيد!

21) خانم : تو خيلي زشتي !

آقا : عوضش تو خيلي ناز و قشنگي !

22) خانم : بهت مي گم زشتي !

آقا : زيبايي مرد درعقل اونه !

23) خانم : از ته دل منو دوست نداري !

آقا : هزاربار مي گم : دوست دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم ، ... !


24) خانم : تو غير از من ديگران را هم دوست داري !

آقا : عشق من از ازل به نام تو ثبت شده ! باور نمي كني دلمو بشكاف تا خودت ببيني !

25) خانم : تو فقط از پولت براي من هزينه مي كني ، نه از عشقت !

آقا : دل من اسير توست ! اين چه حرفيه مي زني !

26) خانم : من همينم ! عوض بشو نيستم !

آقا : تو كريستال مني ! همين طوري قشنگي ! لازم نيست عوض بشي !

27) خانم : تو دل منو شكستي !

آقا : خدا نكنه ! به خدا قصد بدي نداشتم ! من فداي دل شكسته تو !
28) خانم : تو به من ايمان نداري !

آقا : با همه وجود قبولت دارم !

29) خانم : تو به من شك داري !

آقا : تو پاك ترين گل وجودي ! اما هرزه چشمان كم نيستند !

30) خانم : تو منو درك نمي كني !

آقا : اميدوارم به كمك خودت بتونم دركت كنم !

31) خانم : تو تكيه گاه خوبي برام نيستي !

آقا : به من اعتماد كن ! اميدوارم شايسته اعتمادت باشم !

32) خانم : تو خيلي سختگيري !

آقا : حق با توست ! مثل اين كه خيلي زياده روي كرده ام !

33)خانم : من كه برات زيبا نيستم !اينو خودم مي دونم !

آقا : تو گل خوشبوي مني ! اميدوارم هيچ وقت پژمرده نشي !

34) خانم : من مثل تو نمي شم ! من همينم كه هستم !

آقا : من كه راضيم ! از اين بهتر نمي شه ! خودتو اذيت نكن !

35) خانم : با من بحث نكن ! حوصله ندارم !

آقا : منو ببخش ! مثل اين كه زياد حرف زدم !


36)خانم : تو همش از من ايراد مي گيري !

آقا : آخه اين قدر خوبي كه نمي خوام كوچك ترين عيبي داشته باشي !

37) خانم : سر به سرم نگذار!

آقا : مي خوامت ! دوستت دارم !

38 ) خانم : زبونت نيش داره !

آقا : گازش مي گيرم تا ديگه هوس نكنه تو رو آزار بده !

39) خانم : مسخره ام مي كني ؟!

آقا : غلط بكنم !

40) خانم : من طلاق مي خوام !

آقا : بسيار خوب ! اول با بزرگ ترها و يك مشاور مشورت مي كنيم !

آقا –خانم

1)آقا : با تو كسي ازدواج نمي كرد ! فقط من بودم كه با تو ازدواج كردم !

خانم : پس من بايد خيلي از تو ممنون باشم !

2) آقا : دوستت ندارم !

خانم : عوضش من به تو افتخار مي كنم !

3) آقا : خانم فلاني از تو بهتره !

خانم : اما تو از همه براي من بهتري !

4) آقا : من زير دست تو نيستم !

خانم : همين طوره ! تو آقاي مني ! اقتدار و غرورت برام زيباست !

5) آقا : اين قيافست كه من دارم ؟ !

خانم : زيبايي شخصيت و عقلت فوق العاده است !

6) آقا : خيلي اسراف مي كني !

خانم : از توجهت متشكرم !

7) آقا : براي من ناز نكن !

خانم : ناز نكنم چكار كنم !


8) آقا : ثروت باباتو به رخم نكش !

خانم : پول و ثروت چرك دسته !

9) آقا : تو متكبري!

خانم :منو ببخش ! شايد زيادي ناز كردم ؟!

10) آقا : برام دلبري ، فريباي و طناري كن !

خانم : اي به چشم !

11) آقا : تو خيلي احساساتي هستي !

خانم :براي همين عاشق توام !

12) آقا : توخيلي با خودت ورمي ري !

خانم : براي اين كه عاشقم بشي !

13) آقا : لجبازي نكن كه از چشمم مي افتي !

خانم :خدا اون روز رو نياره !

14) آقا : تمكين كن تا سرور من باشي !

خانم :حتماً

15) آقا : اين قدر هوس باز نباش !

خانم :مي تونم زيبادوست باشم ؟!

16) آقا : تو آشپزي بلد نيستي !

خانم :اميدوارم با راهنمايي هاي شما ياد بگيرم !

17) آقا : نمي خوام رانندگي ياد بگيري !

خانم : مهم نيست ! عوضش سازندگي رو ياد مي گيرم !

18) آقا : چرا آرايش نكردي ؟!

خانم :منو ببخش ! الان خودمو برات خوشگل مي كنم !

19) آقا : دهنت بو مي ده !

خانم : الان مسواك مي كنم تا خوشبو بشه !

20) آقا : بدنت بوي عرق مي ده !

خانم : الان دوش مي گيرم و ادكلن مي زنم !


21 ) ) آقا : لباست بوي غذا مي ده !

خانم :كدوم لباسم رو برات بپوشم !

22) ) آقا : چقدر توي خواب خورو پف مي كني !

خانم :كاش بيدار مي كردي !منو ببخش !

23) آقا:موها تو كوتاه نكن ! دوست ندارم !

خانم :هر جور تو بخواي !

24) آقا: چرا اخم مي كني ، طلب باباتو داري ؟!

خانم :معلومه لبخند منو خيلي دوست داري ؟! ديگه اخم نمي كنم !

25) آقا:چرا ناراحتي ، كشتي هات غرق شدن ؟!

خانم :عشق تورنجورم كرده ؟!

26) آقا:حوصله توروندارم !

خانم :منم غير از توكسي روندارم !

27) آقا: از خانوادت خوشم نيماد!

خانم :عوضش من خانواده تو رو دوست دارم !

28) آقا:از دست تو خيلي عصبانيم !

خانم :منو ببخش كه عصبانيت كردم !

29) آقا:تو مادر منو دوست نداري!

خانم :خدا سايه بزرگ نرها رو برسرما نگه داره!

30) آقا:مي خواي به من دستور بدي!

خانم :مي خوام خواهش كنم !

31) آقا:اين قدر كارم سخت ، سنگينه !

خانم :خسته نباشي !خدا بهت قوت بده كه به خاطر من خود تو خسته مي كني !

32) آقا:تو آبروي منو مي بري !

خانم :خدا اون روز نياره ! انشاالله تو دنيا و آخرت روسفيد باشه !

33) آقا:كاري نداري ؟! من رفتم !

خانم :فدات بشم ! چشم براهت مي مونم ! خدا نگهدارت باشه !

34) آقا:تو بي عرضه اي !

خانم :عوضش مربي فهميده اي مثل تو دارم !

35) آقا:چرا اين لباس من اتو نداره ؟!

خانم :شرمنده صبر و حوصله توام ! الان مثل برق برات اتو مي كنم !

36) آقا:چقدر شلي ؟!

خانم :عشقت من از پا انداخته !

37) آقا:دبر به هم بجنبي ، رفتم !

خانم :فدات بشم ! آقاييكن ! يك كم مهلت بهده !

38) آقا:چقدر حرف مي زني ؟! سرم رفت !

خانم :شنونده خوبي مثل تو آدمو به ذوق مياره !

39) آقا:خيال كردي كي هستي ؟!

خانم :عاشق و معشوق تو !

40) آقا:مي خوام طلاقت بدم !

خانم :دل مهربونت نمي ذاره !منبع:
http://www.mums.ac.ir


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : يكشنبه 1 بهمن ماه 1396
  • 1038 بازدید
  • 0 نظر