10 اشتباه دوران خواستگاری یا شناخت

موضوعات : ازدواج, خواستگاری

دختران و پسران در دوره خواستگاری , آشنایی و شناخت جهت ازدواج، ممکن است دچار اشتباهات ذیل شوند .

1-استتفاده از مکانیسم های نا خودآگاه
الف)مثبت نمایی : تمایل به این که فردرا مثبت ببینیم . پس از ازدواج می گوید : (افسوس ! افسوس که خال لعل لبت زگیلی بیش نبود )
......


ب)اید آل نگری: کشش به این که فرد را از هز نظر ایده آل در نظر بگیریم .
ج)ساده انگاری: همه چیز را ساده کنیم و سریع از مسائل قابل تامل بگذریم .
د)آشنا پنداری : تصور این که این فرد برایمان آشناست و از کودکی در ذهن ما بوده است . در واقع ما تصویری در ذهن خود داریم که آن زندگی می کنیم .
هـ)انکار
این اشتباه به این معنی است که واقعیت های فرد را می بینیم و دیگران هم اشاره می کنند .اما ما انکار می کنیم و نمی پذیریم ,ممکن است ما 2 اقدام کنیم .
الف)توجیه :مثلا فرد خشن است ,ما می گوییم جدی و قاطع است .
ب)تخفیف :مثلا فرد غیر مذهبی است ما می گوییم فقط گاهی نماز نمی خواند . دلش پاك است.

2- درگیری عاطفی پیدا کردن
از عمده ترین اشتباهات در زمان آشنایی این است که به خاطر تعلق و هیجانات , عقل تعطیل یا تحریف می شود .
صرفا روی عشق,علاقه و احساس میخکوب می گردیم و شناخت عقلانی عقب رانده می شود .

3- تسلیم نیاز جنسی شدن
این که تن به خواسته های لذت طلبانه فرد داده شود , مثل لمس , لاس زدن , مسائل سکسی طرح کردن و .....

4- سازش عجولانه برای از دست ندادن طرف مقابل .
با چشم پوشی از عقاید , علائق فردی , فعالیت ها , خانواده و....تن به ازدواج می دهد و این بهانه را می آورد كه نگران بالا رفتن سن هستم ,شاید نفرات بعدی بهتر نباشند.

5- تسلیم ظواهر شدن:
جذابیت در صورت , اندام ,تن صدا ,ثروت,موقعیت اجتماعی مانع شناخت دقیق فردی می شوند .

6- بی توجهی به نشانه های هشدار :
ارتباطات و سیع و عمیق با جنس مخالف , درگیری های شدید کاری یا تحصیلی سابقه ا عتیاد , رفیق بازی و نشانه های کنترل گری و بدبینی ,نشانه های وسواس,لذت طلبی و..... همه نشانه های هشدار در مورد نا مناسب بودن فرد مورد نظر است.

7- احساس گیر افتادن در رابطه :
بعضی ها تصور می کنند وقتی با کسی آشنا شدند یا چند جلسه خواستگاری پیش رفت ,دیگر نمی توانندبرگردند و مجبورند با رودربایستی قبول کنند .

8-باور به کم شدن مشکلات در آینده نیز از اشتباهاتی هست که افراد مرتکب می شوند .

9- باور به تغییر دادن فرد مقابل در آینده, هم بیشتر یک سراب دوران جوانی است .دختران و پسران باید شخصیت طرف مقابل خودرا همان طور که هست برای ازدواج بررسی کنند و بپذیرند و به امید تغییرآن ها پس از ازدواج نباشند .

10- نپرسیدن سئوالات کافی به دلیل:
الف)ترس از مخدوش شدن رابطه عاطفی.
ب)نمی دانند دقیقا چه بپرسند.
ج)نمی خواهند جواب سئوالات رابدانند .
د)ترس از مورد سئوال قرار گرفتن .
ه)تصور این که جواب سئوالات را می دانند (ذهن خوانی )
و)بی تاثیر دانستن, جواب سئوالات در انتخابشان


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : يكشنبه 1 بهمن ماه 1396
  • 1373 بازدید
  • 0 نظر