مهارتهای ارتباطی بین زوجین کافی نیست

عشق واقعی

وقتی زن و شوهری با هم صحبت می کنند و با هم ارتباط برقرار می کنند، باید توجه کنند که نمی توانند صرفا با یکسری مهارتهای رفتای و یا کلامی، ارتباط سازنده ای با یکدیگر داشته باشند.
غالبا مهارتهایی که زیر بنای نظری و پذیرش درونی ندارند، برای فرد مقابل یک نوع تظاهر، نقش بازی کردن و تقلبهای بی روح هست. لذا ممکن است بعد از یک مدتی با خود بگوئید من هر چه خوبی در حقش می کنم، باز روی او تاثیر نمی گذاره و مرا نمی پذیره….
بوسه، نوازش، لبخند و کلمات محبت آمیز، ظاهر رفتار و گفتار شما هست که به یکدیگر نشان می دهید، در حالیکه ریشه اساسی ارتباط به نگرش های شما مربوط می شود که در باورها ، احساسات و قصد و نیت شما نهفته است.

به عبارتی سنگ زیربنایی رفتار و رابطه بین شما و همسرتان به نگرشهای ذیل وابسته است.

به این مفهوم که دو نگرش اصلی که شما می توانید در باره خودتان داشته باشید عبارتند از:
۱ – من به خودم اهیمت نمی دهم.
( در هر ارتباطی برای خودتان از نظر ذهنی، ارزش ، احترام یا منزلت قائل نمی شوید).

۲ – من به خودم اهمیت می دهم.
( در هر ارتباطی از نظر ذهنی، برای خودتان ارزش، احترام یا منزلت قائل می شوید)
همین طور ممکن است درباره همسرتان دو تلقی داشته باشید:
۱ – من برای تو اهمیتی قائل نیستم.
( در هر ارتباطی از نظر ذهنی برای همسرتان ارزش، احترام، شان و منزلت قائل نمی شوید).
۲ – من برای تو اهمیت قائلم.
( در هر ارتباطی از نظر ذهنی برای همسرتان ارزش ، احترام ، شان و منزلت قائل می شوید.

خلاصه اینکه :
برای ارتباط صحیح نیاز به نگرش توجه آمیز به خودتون و همسرتون دارید.
یعنی اینکه برای خود و همسرمان از صمیم قلب و در درونتان احترام قائل شویم. اما در کنار این ۴ نوع نگرش ( چه توجه آمیز یا غیر توجه آمیز)، شما ممکن است دارای مهارتهای ارتباطی باشید یا فاقد مهارتهای ارتباطی باشید که حالتهای مختلف ذیل به وجود می آید:

۱ – نگراش توجه آمیز + مهارتهای ارتباطی==== عزت نفس و رابطه مثبت

۲ – نگرش غیر توجه آمیز+ فقدان مهارت===== سوء استفاده

۳ – نگرش توجه آمیز + فقدان مهارت ====== سوء تفاهم

۴ – نگرش غیر توجه آمیز + مهارتهای ارتباطی === تقلب

** گزینه اول بهترین نوع ارتباط است که موجب ارتباط مثبت و عزت نفس می شود. این ارتباط مبتنی بر اهمیت به خود و همسرمان و داشتن مهارتهای ارتباطی صحیح است.


** با توجه به مورد چهارم؛ دون نگرش توجه آمیز و احترام آمیز، متاسفانه یادگیری مهارتهای ارتباطی زناشویی و استفاده از آن می تواند شما را به یک متقلب حرفه ای تبدیل کند و همسرتان در صورتی که برای خودش ارزش قائل نشود و اجازه دهد رفتار فریبکارانه شما ادامه یابد، رنج خواهد برد.
خلاصه و نتیجه گیری:
برای یک ارتباط سازنده توام با عزت نفس نیاز است که قبل از آموختن مهارتهای ارتباطی خشک، از نظر بینش و نگرش روی ذهن خود کار کنیم. تا هم به خودمان وهم به همسرمان احترام بگذاریم و توجه داشته باشیم. و تا وقتی که این پذیرش دو جانبه در ما نباشد، هیچ گونه مهارت ارتباطی نمی تواند به حل مسائل بین ما کمک شایانی بکند.

مدیر روانشناس دات نت وب‌سایت
برای مطالعه مقالات و مطالب بیشتر از مدیر روانشناس دات نت لطفا به سایت ذیل مراجعه فرمایید: http://hamdardi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question